အဂၤလိပ္   |   မြန္   |   ထုိင္း | ဗြီဒီယုိ  
     
"Working together for change and lasting peace"
  က်ေနာ္တုိ႕အေၾကာင္း | ဆက္သြယ္ရန္    
Welcome To Kaowao Newsgroup
ေၾကညာခ်က္မ်ား
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေၾကညာခ်က္မ်ား
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေၾကညာခ်က္မ်ား

မြန္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MAU) ၏ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံျဖစ္ေပၚေရးႀကိဳဆုိေထာက္ခံၾက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္လာမွူအေပၚ
မြန္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္


လာမည့္ႏုိဝင္ဘာ(၇)ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒိမိုကေရစီပါတီ ၄င္းတို႔ဧ။္ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုန္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဟာေျပာတင္ျပ (ေဟာေျပာေၾကညာခ်က္)

(၆၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေရြးေကာက္ခံ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ (NLD) ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသုိ ့အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


(၆၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ (Akron, OH 44306)

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ
(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႕ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ


(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားသို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(မြန္ျပည္နယ္)မွေပးပို႔သည့္သ၀ဏ္လႊာ

(၆၃)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔သို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္ (SYCB)မွ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ


၆၃ ႏွစ္ ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ မြန္အမ်ဳိးးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန ့ သို႔ ေပးပို႔ေသာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု၏ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ


(၆၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (ဗဟုိ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေၾကညာခ်က္မ်ား
တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
MNDF -LA ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပအုိဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
လက္နက္ကုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္
ႏုိင္မင္းေနာင္က်ဆုံးျခင္းအတြက္ မြန္အမ်ိဳး သား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ (လြတ္ေျမာက္နယ္
ေျမ) ထ
ုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

(၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရတ္(SYCB)မွေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔သုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ 
(၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဖတ္ၾကားသည့္
(၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အဓိဌာန္ႏွင့္ အေလးအျမတ္ဂုဏ္ျပဳျခင္း
(၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနား သဘာပတိမိန္႔ခြန္း
(၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌမိန္႔ခြန္း 
မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၏ (၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္ (PDF Flie)
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟို ၆၂- ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသား ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
DPNS(H.Q)မွ (၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ သို႔ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ
၆၂ ႏွစ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ သေဘာထားေက်ညာခ်က္ (PDF File Download)
(၇) ႀကိမ္ေျမာက္မြန္ျပည္သစ္ပါတီညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံျခင္း

Untitled Document
   Top | Go Back
မူပုိင္ © 2004 - Kaowao Newsgroup. All Rights Reserved. web counter code Views